unnamed

AMJ-TECH, s.r.o.

OBCHODNO- MONTÁŽNA FIRMA
Kontakt pre korešpondenciu a fakturáciu
AMJ- TECH, s.r.o.
Dolné  Jaseno 83
038 02 Turčianske Jaseno

Prevádzka – kancelária
Čsl. Armády č.3
036 01 Martin

Tel. kontakt:
0908 905 415-Alica Jesenská
0907 686 130-Marián Jesenský

Email:
alica@amj-tech.sk
marian@amj-tech.sk

Kontaktný formulár
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať cez tento formulár